Luovan valokuvauksen keskus

LUOVAN VALOKUVAUKSEN KESKUS

Luovan valokuvauksen keskus on yksi Suomen yhdeksästä alueellisesta valokuvakeskuksesta. Sen tarkoituksena on edistää valokuvataiteen tunnetuksi tekemistä ja harrastuneisuutta, parantaa valokuvaajien yhteisiä toimintaedellytyksiä ja pitää yllä yhteyksiä sekä kotimaisiin että kansainvälisiin alan taiteilijoihin ja instituutioihin.

Se vastaa keskisuomalaisen valokuvataiteen edistämisestä ja se harjoittaa aktiivista julkaisutoimintaa. Valokuvakeskus on osa valtakunnallista valokuvakeskusten verkostoa ja profiloituu näyttely- ja kurssitoiminnallaan nykyvalokuvaan sekä valokuvataiteen ja kuvataiteiden välimaastoon